AKO SA ZAPOJIŤ

 1. Kúp v období konania súťaže v reťazci BILLA 3 akékoľvek Lay's a uschovaj si účtenku dokladajúcu nákup.
 2. Klikni na záložku REGISTRÁCIA v záhlaví tejto stránky a do registračného formulára, ktorý tu nájdeš, zadaj následujúce údaje:

   e-mailovú adresu

   číslo telefónu

   posledných 5 znakov kódu DKP z príslušnej súťažnej účtenky

 3. Každý den žrebujeme jedného výherca, ktorí získajú reproduktor JBL GO2. Viac o výhre tu!

Do súťaže se mōžeš zapojiť opakovane, vždy však s novou účtenkou. Súťažit mōžeš aj s viacerými účtenkami, čím sa zvýší tvoja šanca na výhru. Každý súuťažiaci mōže vyhrať iba 1 prenosny reproduktor JBL GO2.

Súťaž prebieha od 15. 8. do 15. 9. 2019 v reťazci BILLA.

Úplné pravidlá súťaže na stiahnutie tu[PDF 0,3 MB].